zorgInc

Voor Startups en Scaleups in Digital Health

Wij geloven dat ondernemerschap in digitale zorg bijdraagt aan een betaalbare en toegankelijke zorg van hoge kwaliteit. De activiteiten van zorgInc. richten zich daarom op het opschalen van startups door kennis, ervaringen en netwerken te delen en het slaan van bruggen binnen het domein Digital Health & Entrepreneurship.

Wat doet zorgInc.?

Wij ondersteunen Digital Health ondernemers bij het succesvol opschalen van hun activiteiten. Zij vinden bij ons het beste klimaat om met hun startup te accelereren en versneld te groeien naar een scaleup of volwassen onderneming. Zo helpen wij onder andere met het regelen van partners voor validatie, opschalen van verkoop en marketing, contacten met zorgverzekeraars en investeerders en uitbreiding naar het buitenland. Bovendien dagen wij de ondernemers voortdurend uit op het gebied van business model, marktpotentie, organisatie, team en persoonlijke ontwikkeling.

Wat wil zorginc. bereiken?

Startups zijn altijd op zoek naar een schaalbaar business model. Schaalbaarheid is het vermogen van startups om te groeien zonder dat dit ten koste gaat van prestaties of inkomsten. Is het business model gevalideerd en zijn alle startup uitdagingen opgelost, dan is de startup klaar om exponentieel te gaan groeien. We spreken dan over een scaleup. Slechts een klein percentage startups is echter succesvol. De meeste halen de eindstreep niet. Ons doel is om van veel meer Digital Health startups succesvolle scaleups te maken.

zorginc

Wij verbinden Ondernemers en Partners in Digitale Zorg

Voor Digital Health ondernemers

Het aantal succesvol opgeschaalde Digital Health startups in Nederland is veel te laag. In de praktijk blijken kennis, ervaringen en netwerken om door te groeien en op te schalen onvoldoende gedeeld te worden. Onze visie is dat kansrijke Digital Health startups geen onnodig kostbare tijd mogen verliezen met het vinden van de juiste kennis, ervaringen en netwerken.

Voor partners in de zorg

Stichting zorgInc. zet zich in voor de opschaling van Digital Health in Nederland. Zo organiseren wij activiteiten om Digital Health startups en stakeholders dichter bij elkaar te krijgen. Denk aan events, congressen en workshops. Dat doen we vaak samen met partners. Ons netwerk is dus belangrijk. Dat netwerk bestaat uit zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheden, patiëntenverenigingen, bedrijfsleven, incubators, investeerders, financiers, onderwijs, et cetera.

website: Sbddesign.nl